Tháng 5 Năm 2011

Bắt đầu khởi nghiệp với nghiệp vụ chính là xuất khẩu đồ gia dụng đã qua sử dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng hóa linh tinh, v.v.

Tháng 5 Năm 2014

Thành lập Công ty TNHH T & C JAPAN.

Được thành lập tại Quận Adachi- Tokyo với vốn ban đầu 5,5 triệu Yên.

Tháng 9 Năm 2014

Thiết lập thêm kho hàng mới ở Thành Phố Sosa-Tỉnh Chiba.

Được cấp giấy phép kinh doanh đồ cổ từ Tỉnh Chiba.

Tháng 5 Năm 2016

Thiết lập thêm kho hàng mới và văn phòng mới ở Koike Thành Phố Yachiyo-Tỉnh Chiba.

Chuyển Trụ Sở Chính đến Koike, Thành phố Yachiyo, Tỉnh Chiba.

Bắt đầu kinh doanh phế liệu kim loại.

Tháng 11 Năm 2016

Thiết lập kho hàng ở Thành Phố Funabashi-Tỉnh Chiba.

Tháng 11 Năm 2017

Thiết lập thêm kho hàng mới ở Thành Phố Kashiwa-Tỉnh Chiba.

Tháng 6 Năm 2021

Được cấp giấy phép Thu gom và vận chuyển rác thải công nghiệp.

Bắt đầu Thu gom và vận chuyển rác thải công nghiệp.