Đối với những người đang tìm kiếm công việc.

Chúng tôi có nhiều thông tin tuyển dụng khác nhau, chẳng hạn như hỗ trợ làm việc theo hợp đồng theo đơn đặt hàng của chúng tôi và tuyển dụng “phái cử”.

Có rất nhiều nghề nghiệp như “dài hạn”, “ngắn hạn”, “chỉ một ngày”, “chỉ thứ bảy và chủ nhật” và “chỉ buổi sáng”. Bạn có thể giới thiệu công việc của mình một cách hiệu quả dựa trên kỹ năng của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.