Lời chào

Chúng tôi luôn nghĩ về cách làm cho khách hàng của mình hài lòng.

Chúng tôi sẽ hành động “cảm ơn”, “bình đẳng” và “công bằng” đối với tất cả các bên liên quan.

Phát triển và chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người liên quan đến T & C JAPAN.
Đó là chính sách và tôn chỉ hành động của T & C JAPAN.

Sứ Mệnh

Một thế giới tràn ngập nụ cười và tương lai

Giá Trị

Chân thành
Hình thành bản thân đáng tin cậy
Hãy chân thành và gắn bó với niềm tin

Tầm nhìn

Sống trong thế giới tạo ra tương lai

Triết lý doanh nghiệp

Công ty TNHH T & C JAPAN kinh doanh bằng niềm tin và sự biết ơn đối với mọi người, và sự hài lòng của khách hàng là niềm tự hào của T & C JAPAN.

Chúng tôi sẽ tiếp tục là đối tác được mọi khách hàng lựa chọn.

Chúng tôi luôn nghĩ đến niềm vui của khách hàng và hành động theo đó.